Ekspertiseområder hos QRM Danmark

Eksperter i virksomhedsoptimering inden for QRM, lean, DFT og SCM


Quick Response Manufacturing

 

Det seneste årti har virksomheder oplevet en stigende efterspørgsel på kundespecifikke produkter og det har medført udfordringer i de traditionelle setups hvor de fleste virksomheder er afdelingsopdelte og har fokus på lokal ressourceeffektivitet.

Quick Repons Manufacturing, eller QRM, er en vækststrategi som udspringer fra konceptet omkring, "Time Based Competition" hvor hastighed er i fokus som en konkurrencefordel. QRM er hovedsageligt rettet mod virksomheder som finder dele af virksomheden eller hele virksomheden i et miljø hvor variationen i produkter/ydelser er stor og volumen er lav.

QRM er grundlagt af Professor Rajan Suri i samarbejde med over 200 internationale virksomheder som alle så en konkurrencemæssig fordel i agilitet og hurtighed i deres værdikæde.

QRM Danmark er nordens mest erfarne Quick Response Manufacturing konsulenter og har nogle af verdens mest succesfulde implementeringer bag sig.  QRM er en ny og nødvendig måde at tænke på og det traditionelle fokus på omkostninger flyttes til tid - for i tid er der penge, mange penge.  QRM er oprindeligt udviklet til den producerende industri, men har efterfølgende vist sig mindst lige så brugbart inden for stort set alle områder. 

QRM Danmark arbejder med QRM i produktion, administration og service, og sågar i den offentlige sektor - alle steder med stor succes og med målbare resultater som taler for sig selv.

Klik her for at hente vores gratis introduktion til Quick Response Manufacturing


Klik her for at gå til vores downloadside hvor du kan hente vores cases og artikler


Videoen nedenfor fortæller hvordan QRM kan fungere i en projektorganisation. Projektet er implementeret af vores franske partnere fra det europæiske QRM netværk. Videoen er udviklet i samarbejde med virksomheden og bruges både internt og eksternt.  

 
 

Kontakt os for at høre hvordan vi hjalp MH Wirth reducere deres gennemløbstider med over 80% på udvalgte nøgleprodukter ved implementering af en Quick Response Office Cell (Q-ROC)

Kontakt os for at høre hvordan vi hjalp APCOA Parking omdanne hele deres virksomhed til Q-ROCs og derved reducer både ansvarsskift og gennemløbstider på tværs af hele organisationen.  


QRM i Produktionen

Quick Response Manufacturing (QRM) giver "utænkeligt" gode resultater! Som for eksempel hos HECO International, som efter en massiv reduktion af leveringstiden, kunne erobre en ny kunde i Japan, fra en konkurrent, som ligger lige ved siden af kunden. Hvordan det? Ved at reducere gennemløbstiden i fabrikken på kundespecifikke reservedele fra 14 dage til 1 til 2 dage. I produktioner med et højt produktmiks, små seriestørrelser og kundetilpassede produkter - det vi kalder produkthalen - viser QRM særdeles stærke resultater: 

50 - 80 % reduktion af gennemløbstider, med heraf følgende reduktion af varer i arbejde, behov for omplanlægning, minimerede lagre, samtidig med at fleksibilitetet og reaktionsevnen forbedres tilsvarende.

Hvis dette udnyttes og markedsføres overfor kunderne kan det føre til den "utænkelige" vækst

QRM løsninger i produktionen varierer fra små dedikerede celler, som løser en specifik opgave til større projekter, som medfører gennemgribende ændringer i den måde produktionen er organiseret på. I nogle tilfælde er løsningen "hybrid celler" hvor produktion og produktionsforberedelse smelter sammen, for at opnå yderligere produktivitetsstigning.

Læs mere i casen fra HECOcasen fra OJ Electronics, eller casen fra VOLA.

QRM Danmark har stor erfaring i at sammensætte skræddersyede løsninger til den enkelte kundes behov. Ud over mærkbar reduktion af gennemløbstider og heraf afledte positive effekter, giver QRM projekter en mærkbar højere trivsel i QRM celler.


QRM i administration og Service

Traditionelt halter produktivitetsstigningen i administration og service efter resultaterne opnået generelt indenfor fremstillingsindustrien.

Vores erfaring med QRM projekter indenfor administration og service viser fantastiske resultater:

  • Gennemløbstider reduceret fra 30 dage til 5 dage

  • Eliminering af 70 - 80 % af ansvarsskift

  • Fokus på kerneforretningen

  • Forbedret kvalitet og eliminering af tilbageløb

Alt dette reducerer behovet for "brandslukning" og frigør ledere til proaktiv ledelse og udvikling af medarbejdere.

Quick Response projekter transformerer organisationen til at være fleksibel og responsiv og skaber hermed en strømlignet organisation opbygget omkring Quick Respone Office Celler (Q-ROCs)  

Find mere materiale på vores download side her.


QRM i den offentlige sektor

Der er mange udfordringer i den offentlige sektor. Dem som QRM Danmark oftest støder på er bl.a. det stigende antal opgaver, konstante krav om effektivisering og kortere sagsbehandlingstider, mange ansvarsskift og tilbageløb, alle disse udfordringer giver et stressfuldt miljø for medarbejderne.

QRM Danmark har kun god erfaring med at benytte Quick Response Manufacturing til at takle disse udfordringer. QRM er særdeles brugbart i disse situationer fordi der hele tiden fokuseres på at eliminere køer og ventetider, øge fleksibiliteten mellem medarbejdere ved at krydstræning, omorganisere arbejdet ud fra et tidsperspektiv og konstant fokus på planlægning og flow i opgaverne ved at begrænse mængden af igangsatte opgaver.

Resultaterne er som minimum:

  • 50 % reduktion i gennemløbstider for fokus opgaver

  • Overholdelse af deadlines

  • 10 - 20 % øget produktivitet i teams

  • Øget medarbejder tilfredshed og trivsel

Læs mere på vores download side her. 

De fleste virksomheder undervurder vigtigheden i tid

Kontakt os nu og hør hvorfor tid er så vigtigt 

Lean

Hos QRM Danmark har vi mange års erfaringer med Lean implementeringer og inddrager medarbejderdrevne forbedringer i alle projekter. Vi gennemfører Værdistrøms analyser, etablerer flowlinjer og implementerer løbende forbedringstavler i de enkelte teams. 

Vi har dog også et klart bud på hvor hele lean pakken kan implementeres og hvor det gør mere skade end gavn at implementere Lean.

Efter vores mening prøver virksomheder at presse ”alt” ind i en Lean kultur, ved at anvende den højeste definition, nemlig en kultur med løbende forbedringer. Vi hos QRM Danmark respekterer Leans mangler i dynamiske miljøer, hvor man ikke kan lave standarder for alt og hvor man ikke kan udregne en takttid at balancere efter.

Vi vil altid gå ind og se på den enkelte virksomhed og starte med at diskutere en differentieret tilgang til de forskellige opgavetyper der er og så vælge optimeringsværktøj ud fra behov fra vores brede ekspertiseområder.

de rigtige metodikker til de rigtige situationer

kontakt os nu og hør hvilke værktøjer vi benytter

Demand Flow Technology

Demand Flow Technology er beskrevet i bogen ”The Quantum Leap” og beskriver en tilgang til at etablere flowlinjer i produktionen på linje med den mere traditionelle Lean tankegang. DFT udmærker sig dog ved at have nogle mere robuste værktøjer til linjedesign og især til at designe linjer med blandede produkter.

QRM Danmark har implementeret flere DFT linjer og har en fuld uddannelse i DFT, med tilhørende produktionssimulering, som vi anvender til introduktion til Lean og DFT i produktion med høj volumen og relativ lav produktmiks.

Mange viksomheder kender ikke Demand Flow Technology

Kontakt os nu og hør hvorfor DFT er et stærkt værktøj

Planlægning

Planlægning kan for de fleste virksomheder skabe mange udfordringer og jo mere variation du har i dit miljø, jo større udfordringer vil du møde. De fleste virksomheder har forsøgt at løse disse udfordringer med et godt og solidt ERP system, men flere og flere har fået øjnene op for at disse lineære systemer oftest er svære at sanse med i en dynamisk verden.

QRM Danmark arbejder med Timeaxx, som er udviklet af vores tyske samarbejdspartnere Axxelia. Timeaxx er et planlægnings- og produktionsstyringssystem som konstant monitorere din planlægning og produktion. En af de ting som gør Timeaxx unikt, er at det er det eneste software i verdenen som er bygget op på principperne bag QRM og POLCA.
 

Timeaxx er en web-baseret platform som gør at det konstant monitorere din produktion. At systemet er bygget op på QRM og POLCA gør at systemet automatisk sørger for at holde dit work-in-progress (WIP) så lavt som muligt, hvilket er en stor faktor i at sikre en kort gennemløbstid. Derudover giver systemet dig mulighed for at hele tiden være over din belastningsgrad og produktionsprioritering, og samtidig sker ændring af ruter så simpelt som drag-and-drop. MCT måles automatisk for hver enkelt ordre og kan til enhver tid hentes frem. De fleste virksomheder og medarbejdere finder stor arbejdsglæde og funktionalitet i at hver celle har deres egen iPad hvor de kan stå for al finplanlægningen i cellen. Timeaxx gør det ligeledes nemt for medarbejderne i cellerne, da tegninger og anden dokumentation, nemt kan vedhæftes til hver enkelt ordre. 

QRM Danmark er eksperter i planlægning og nordens eneste udbydere af Timeaxx.  Se mere under vores konsulentydelser her.  

 

Vi afholder løbende gratis timeaxx introduktions-arrangementer 

kontakt os nu og hør mere

Supply Chain Management

I takt med at mange virksomheder de seneste tyve år har valgt at, enten outsource dele af virksomheden eller finde underleverandører i bl.a. fjernøsten eller baltikum, er der blevet væsentlig større fokus på virksomheders Supply Chain og hvordan disse håndteres korrekt. 

Navnet Supply Chain Manamegent dækker vidt og bredt bl.a. at designe den overordnet Supply Chain strategi, designe flowet fra råmateriale til slut-kunden til, Total Supply Chain Cost analyser, lager- og genbestillingsdimensionering, ordreprioritering efter ordreafgivelse og optimering af inbound- og outbound processer. 

Supply Chain strategi 

Din Supply Chain strategi skal være koblet direkte op imod hvordan din supply chain ser ud og hvordan den agere og samtidig afspejle virksomhedens overordnede forretningsstrategi. I det seneste årti har der været et stigende fokus på agile supply chains, supply chains som skal reagere hurtigt og kunne imødekomme de konstante ændringer i markedet. At have en agil og hurtigt reagerende supply chain matcher perfekt med QRM hvor tid netop er det vigtigste og hvor alt bliver omregnet til tid, sågar lager. Der findes flere forskellige supply chain strategier og hvilken en din virksomhed skal vælge kan være svært gennemskue, og afhænger ofte af rigtigt mange faktorer. Derudover kræver det også at man er bevist omkring, om man ønsker en supply chain som er rettet mod effektivitet eller en supply chain som er rettet mod agilitet og hastighed.      

Det vi oftest oplever hos vores kunder er, at de har svært ved at styre flowet igennem deres supply chain, således at den er synkroniseret med kundernes aftræk. Det gælder især når vi besøger virksomheder der har deres produktion i udlandet, værende i Øst Europa eller Fjernøsten.

Til disse virksomheder har QRM Danmark haft stor succes med at introducer Base/Surge strategi som spiller rigtigt godt sammen med QRM tankegangen og Re-Order Point (ROP) konceptet. Resultatet af en sådan differentieret strategi taler sit tydelige sprog, hvor 20-30% reduktion af den totale lagerbinding ikke er ualmindelig. Hvis dette har vakt din interesse så  kontakt os allerede i dag for en uformel snak omkring din Supply Chain her.


virksomheder undervurder vigtigheden af en stærk supply chain

Kontakt os i dag og hør hvordan i gør jeres stærk

Toyota Kata

Toyota Kata stammer, som navnet antyder, fra Toyota. Kata blev først beskrevet for den vestlige verden af Lean guruen, Mike Rother. Toyota Kata er et yderst effektivt værktøj til forbedringsarbejde. Ideen med Kata er at teams kører små og hurtige videnskablige forsøg i søgningen på en forbedring. Forsøgene skal altid være målbare så teamet kan kvantificere om forsøget har forbedret eller forværret situationen. 

Toyota Kata er et stærkt redskab til virksomheder som ønsker at teams har ansvar og ikke mindst pligt til at foretage forbedringsarbejde. 

I de lokale teams er Kata koblet direkte op imod virksomhedens strategi og vision hvorfor Kata også er et stærkt værktøj i at få en fælles forståelse for virksomhedens retning. 
 

har i svært ved at fastholde fokus på forbedringsarbejde?

Kontakt os nu og hør hvordan toyota kata kan hjælpe